Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33689
Title: Діяльність банків на ринку цінних паперів
Other Titles: Activity of banks in the securities market
Authors: Мамуненко, Марина Сергіївна
Citation: Мамуненко, М. С. Діяльність банків на ринку цінних паперів = Activity of banks in the securities market : дипломна робота магістра / М. С. Мамуненко. – Одеса, 2021. – 66 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова
Keywords: 072 фінанси, банківська справа і страхування
банки
цінні папери
ризики
ринок цінних паперів
Abstract: Ринок цінних паперів, є одним з найбільш динамічних сегментів фінансового ринку і є своєрідним сполучним ланцюгом між ринком грошей та ринком капіталів. В Україні на даний час комерційні банки виступають основними фінансовими інститутами, що формують інфраструктуру ринку цінних паперів. На нинішньому етапі розвитку економіки проблема залучення банків до інвестиційних процесів крізь різні форми фінансування залишається актуальним. Якраз це визначає потребу у збільшенні спектру операцій банків на фондовому ринку як фінансових посередників. Більше детального вивчення потребує проблема прогнозування розвитку ринку цінних паперів та оцінки його впливу на стратегію і тактику поведінки банків як інвесторів з приводу керівництва портфелем цінних паперів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33689
Appears in Collections:Економіко-правовий факультет

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
072_Mamunenko _Maryna_ Serhiyivna1.odt114.06 kBOpenDocument TextView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.