Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33667
Title: Усна народна творчість
Authors: Казанова, Ольга Валеріївна
Kazanova, Olha V.
Казанова, Ольга Валерьевна
Citation: Казанова О. В. Усна народна творчість : метод. вказівки до курсу «Усна народна творчість» для студентів І курсу денного відділення філол. ф-ту першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 035 Філологія спеціалізації «Українська мова та література» / О. В. Казанова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. 49 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: усна народна творчість
українська усна народна поетична творчість
методичні вказівки
Abstract: Методичні вказівки спрямовані на організацію лекцій і практичних занять з курсу «Усна народна творчість». Передбачено тематику лекційних і практичних занять, питання, що виносяться на обговорення, перелік творів для текстуального вивчення, теми науково-дослідного завдання, рекомендований список основної і додаткової літератури. Адресовано студентам філологічних спеціальностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33667
Other Identifiers: УДК 398(=161.2)(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Казанова О.В. Усна народна творчість (1).pdf789.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.