Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33551
Title: Маніпуляція словотворення в політичних слоганах
Authors: Труба, Ганна Миколаївна
Гречка, С. А.
Truba, Hanna M.
Citation: Прикладна лінгвістика на Півдні України: здобутки і перспективи: зб. матеріалів: 1 Міжнар. Конгрес (22-23 верес. 2021 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, Філологічний ф-т [та ін.]. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2021.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: словотворення
політичні слогани
лексика
Abstract: Варто відзначити наукові дослідження професорки та мовознавців Зірки В.В., яка займається проблемами термінології, іншомовної лексики та мовних засобів ЗМІ: «Лінгвістика ХХІ ст.: нові дослідження і перспективи» (2008 р.); «Новий лексикон рекламних запозичень», «Неолексика в рекламі: необхідність чи реальність?» (2009 р.). Важливим також є доробок сучасних українських вчених, зокрема: структуру самого поняття «політичний дискурс» досліджують Н. Нагорна, І. Клименко, Н. Акінчиць, К. Серажим, А. Вовк, Н. Кондратенко; мовна гра як атрибут ЗМІ і політичного дискурсу покладена у центр дослідження Колоїз Ж.В., Космеди Т.А., Крутько Т.В.; маніпулятивний мовний вплив досліджують Кутуза Н.В., Ковалевська Т.Ю., Дяченко О.В., Зайцева М.О. та ін..
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33551
Appears in Collections:Статті та доповіді ФФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
107-109.pdf361.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.