Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33483
Title: Виробнича практика
Authors: Терещенко, Ганна Олександрівна
Данілова, Олена Сергіївна
Уханова, Анастасія Ігорівна
Данилова, Елена Сергеевна
Уханова, Анастасия Игоревна
Danilova, Olena S.
Ukhanova, Anastasiya I.
Citation: Терещенко Г. О. Виробнича практика : метод. рекомендації для здобувачів спец. 053 «психологія» та 231 «соціальна робота» другого (магістер.) рівня вищої освіти / Г. О. Терещенко, О. С. Данілова, А. I. Уханова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2022. – 32 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: виробнича практика
організація проведення
Abstract: Методичні рекомендації містять всю необхідну інформацію з дисципліни «Виробнича практика» для студентів напряму підготовки 053 «Психологія» та 231 «Соціальна робота» на факультеті психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова. Методичні рекомендації призначено для студентів денної й заочної форми навчання за спеціальністю 053 «Психологія» та 231 «Соціальна робота» і можуть бути використані студентами й викладачами відповідних кафедр.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33483
Other Identifiers: УДК 378.4.091.33-027.22(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСРItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.