Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33481
Title: Актуальна психологія менеджменту
Authors: Чернявська, Тетяна Павлівна
Чернявская, Татьяна Павловна
Chernyavska, Tetyana P.
Citation: Чернявська Т. П. Актуальна психологія менеджменту : метод. рек. до курсу для магістрів (другого рівня вищої освіти) спец. 073 «Менеджмент» / Т. П. Чернявська. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І.І. Мечникова, 2022. – 32 с.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: психологія
менеджмент
психологія менеджменту
Abstract: Методичні рекомендації призначені для магістрів (першого рівня вищої освіти) спеціальності 073 «Менеджмент» ОНУ імені І. . Мечникова і можуть бути використані магістрами при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформлені робот при самостійному виконанні завдань, при підготовці до модулю та екзамену. Ціль методичних рекомендацій – надати методичну допомогу магістрам в організації учбово-дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії оформлення завдань з курсу «Актуальрна психологія менеджменту». УДК
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33481
Other Identifiers: УДК 159.9:005(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСРItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.