Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33339
Title: Вплив міжнародного законодавства на розвиток таємниці спілкування як засади кримінального провадження в національному законодавстві
Authors: Савченко, О.Р.
Citation: Збірник тез доповідей студентів, аспірантів та здобувачів – учасників 78-ї звітної конф. Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Секція економічних і правових наук (19–20 трав. 2022 р., м. Одеса) / ОНУ ім. І. І. Мечникова, ЕПФ; відп. ред. О. В. Побережець. – Одеса : Олді-Плюс, 2022.
Issue Date: 2022
metadata.dc.contributor.advisor: Козерацька, Олена Сергiївна
Козерацкая, Елена Сергеевна
Kozeratska, Olena S.
Keywords: вплив міжнародного законодавства
розвиток таємниці спілкування
кримінальне провадження
Abstract: Досліджувана тема є актуальною, оскільки з розвитком держави як демократичної, соціальної та правової, що забезпечує рівність прав та свобод особи, прийняттям соціально-економічних реформ, формування відповідної правової системи передбачають наукові дослідження стосовно проблем правового забезпечення основоположних та невідчужених прав і свобод людини, зокрема і права на таємницю спілкування. Розвиток національного законодавства у сфері прав людини – це частина загальносвітового процесу щодо визнання прав і свобод людини основними цінностями в суспільстві та державі. Саме це зумовлює необхідність у дослідженні міжнародного досвіду правового регулювання права на таємницю спілкування, та аналізу впровадження його не тільки в Конституцію України, а й у Кримінальний процесуальний кодекс України (далі – КПК).
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33339
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
120-123.pdf120.96 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.