Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33009
Title: Effective methods for solving partial cases of eikonal equation
Other Titles: Ефективні методи розв'язування частинних випадків айконального рівняння
Authors: Прокоф'єва, Софія Валентинівна
Citation: Прокоф'єва, С. В. Ефективні методи розв'язування частинних випадків айконального рівняння : дипломна робота магістра. – Одеса, 2021. – 37 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 113 Прикладна математика
айкональне рiвняння
розв’язування частинних випадкiв
Abstract: Айкональне рiвняння - це нелiнiйне диференцiальне рiвняння, що виводиться iз рiвнянь Максвелла i пов’язує хвильову оптику з геометричною оптикою. Це рiвняння має декiлька фiзичних iнтерпретацiй, серед яких задача пошуку найкоротшого шляху та єлектромагнiтний потенцiал. Частковий випадок айконального рiвняння можна розглядати з точки зору оптимального керування - за найкоротший час пройти вiдстань вiд однiєї точки до iншої. Для цього рiвняння можна розв’язати геометрично. Такий пiдхiд потребує вiдносно низьку обчислювальну потужнiсть, тому застосовується в багатьох сферах, наприклад, у комп’ютернiй графiцi. Як правило, айкональне рiвняння використовується для 3-вимiрного простору.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/33009
Appears in Collections:Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Прокофєва+.pdf263.47 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.