Recent Submissions

 • Літературна Одеса: ревізії та контексти XXI сторіччя 

  Neczytaluk, Iryna; Нечиталюк, Ірина Володимирівна (2018)
  The beginning of the XXI century became a qualitatively new stage in the development of Ukrainian culture. In less than two decades invested pivotal changes in the spiritual search of motion vectors. At the the beginning ...
 • «Чорноморська доктрина»: образ i концепт Чорного моря в українській культурній свідомості 

  Szupta-Wiazowska, Oksana; Шупта-В'язовська, Оксана Григорівна (2018)
  Україна і Чорне море пов’язані здавен, і, як тепер уже зрозуміло, нерозривно. Були періоди, коли вони віддалялись одне від одного, але незмінним було і залишається наближення. Розуміння не тільки єдності історичної, а й ...
 • Одеса в творчості болгарських письменників епохи Відродження 

  Колєснік, Валентина Олександрівна (2018)
  В XIX веке Одесса была одним из главных центров болгарской культуры. Здесь пишут и печатают свои произведения известные болгарские писатели и поэты: Христо Ботев, Алеко Константинов, Иван Вазов. Начинают свой творческий ...
 • Одесса в творческой судьбе Александра Ивановича Куприна 

  Rakowskaya, Nina; Раковська, Ніна Михайлівна; Раковская, Нина Михайловна (2018)
  In the article one of the most significant periods in the creative fate of I. A. Kuprin related to its stay in Odessa is displayed. Indicated that the writer constantly went to Odessa, especially frequently in 1913 - 1916. ...
 • Die gattung des travelogue in der gegenwärtigen Ukrainischen und Deutschen literatur 

  Saienko, Valentyna P.; Guŝa, Pavlo (2017)
  Die Arbeit ist den literaturhistorischen und theoretischen Modellen des Reiseberichts in der modernen ukrainischen und deutschen Literatur gewidmet. Als Objekte wurden die Werke “Lexikon intimer Städteˮ, “Desorientierung ...
 • "Голівуд на березі Чорного моря" в житті і творчості Гео Шкурупія з епохи Ростріляного Відродження 

  Саєнко, Валентина Павлівна; Saienko, Valentyna P. (2018)
  Loci genius - таким виразом древні греки позначали феномен впливу «генія місця» на становлення креативної особистості і формування творчих зон, сповненних особливої енергетики і пасіонарності. Таким генієм місця у творчості ...
 • З українсько-скандінавських культурних взаємин кінця XIX - початку XX ст. 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1985)
  Українська література початку XX ст. стає фактом міжнародного значення. Неймовірно разючий стрибок від стану «бути чи не бути?», яким жила нова українська культура першої половини XIX ст., пробиваючи собі шлях крізь сумніви ...
 • Щедро обдарований розумом, дієвістю і душею. Незабутній образ літературознавця В. Г. Дончика 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2019)
  Віталій Григорович Дончик, один із когорти незамінимих, пішов у засвіти на піку здійснення проекту всього свого життя - підготовки і видання 12-томової «Історії української літератури», на шляху до якого пережив чимало бур ...
 • «Люди не зі страху» світлани Кириченко як документ і образ епохи 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2018)
  Ідея системного дослідження естетичних інновацій у книзі «Люди не зі страху» активної правозахисниці й учасниці тиражування та поширення самвидаву Світлани Кириченко (1935-2016) зреалізована в спеціальному вивченні поєднання ...
 • Сатирична творчість Миколи Куліша: питання поетики 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1994)
  Сатира і гумор, що пройшли в українській літературній традиції плідний шлях, здобувши авторитет класичного мистецтва, в ХХ в. чи не першими потрапили під тоталітарний пресінг, змушені були видозмінюватися під тиском ...
 • Діалог і діалогічність в українській літературі XIX-XXI ст. 

  Шляхова, Нонна Михайлівна; Мацевко-Бекерська, Лідія Василівна; Астрахан, Наталія Іванівна; Малютіна, Наталя Павлівна; Шупта-В'язовська, Оксана Григорівна; Шумило, Н. М.; Мейзерська, Тетяна Северинівна; Ткачук, Олена Єлиферіївна; Саєнко, Валентина Павлівна; Поліщук, Ярослав Олексійович; Малютіна, Наталя Павлівна; Нечиталюк, Ірина Володимирівна; Мазоха, Галина Степанівна; Гуменюк, Віктор Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Проблема діалогу та діалогічності є однією з універсальних проблем, що ввібрали потужність пізнання і мовомислення. Адже у сучасному науковому просторі актуалізоване бахтінське розуміння діалогічності як діалогу в сфері ...
 • Проблеми соціалізації особистості в сучасній радянській літературі 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1977)
  Під соціалізацією розуміють процес формування соціальної активності людини. Радянський спосіб життя утвердив закономірність: перетворюючи суспільство, будівники соціалізму перетворюючи самих себе. Ось чому соціалізація як ...
 • Апокаліптичний звір ізсередини. Поетика збірки «У череві апокаліптичного звіра» 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2004)
  Парадоксально, але Валерій Шевчук написав більше, ніж написали про нього (маємо на увазі й академічні інститути, й університети, і вузи загалом, і численний цех критиків, що спеціалізується на осмисленні поточного літературного ...
 • У просторі метаісторії. Ліна Костенко 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2003)
  Немає потреби переконувати, що в XX ст. гуманітарна аура нашої нації значною мірою визначається постаттю Ліни Костенко. Віршований роман «Маруся Чурай» — один з її етапних творів. Щоб у цьому пересвідчитися, необхідно ...
 • Письменник, який не полишає вчительської праці. Поетика кіно-повісті Олександра Жовни "Визрівння" 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2004)
  Сполучення педагогічної діяльності й майстерності художнього творення образів не рідкісне в українській літературі (Б.Грінченко, В.Сухо- млинський, наприклад). А в нашому культурному просторі (так склалося доволі давно) ...
 • Шляхи української драматургії і театру першої третини XX віку 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1995)
  Відмовляючись від тези про «рубіжний» 1917 рік, який круто зламав хід історії і культури, слід виважено осмислити естетичний поступ у всіх його діалектичних зіткненнях і особливостях. XX століття в українському мистецтві ...
 • Сонетарій Юрія Клена 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2006)
  У 1931 році, коли було заарештовано М.Рильського, Юрій Клен відчув, що коло звужується і готується новий похід проти української інтелігенції. Ось тоді і змушений був поет виїхати за кордон. Небагато людей знало про те, ...
 • Украинская антифашистская проза в контексте литературы сопротивления 

  Саенко, Валентина Павловна (1982)
  Ядром и сущностью прогрессивных славянских литератур XX в., как и предшествующих эпох, как и мирового искусства в целом, является художественная трактовка вопросов о месте и роли исторической деятельности людей в общественном ...
 • Творчество А. А. Гаврилюка и антифашистская автобиографическая проза 

  Саенко, Валентина Павловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1971)
  Творчество Александра Акимовича Гаврилюка, равно как и революционная деятельность, — блестящий пример духовного мужества, рожденного в грозных битвах XX века. Его художественное слово в защиту идей социализма, подкрепленное ...
 • Дві художні версії однієї української теми: «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого і «Мина Мазайло» М. Куліша 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1996)
  Проблема добровільно-примусової втечі від національного єства і виразності належить до «вічних»для української ментальності і культури. Недарма Іван Карпенко-Карий—класик вітчизняної літератури і Микола Куліш — митець ...

View more