Recent Submissions

 • Щедро обдарований розумом, дієвістю і душею. Незабутній образ літературознавця В. Г. Дончика 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2019)
  Віталій Григорович Дончик, один із когорти незамінимих, пішов у засвіти на піку здійснення проекту всього свого життя - підготовки і видання 12-томової «Історії української літератури», на шляху до якого пережив чимало бур ...
 • «Люди не зі страху» світлани Кириченко як документ і образ епохи 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2018)
  Ідея системного дослідження естетичних інновацій у книзі «Люди не зі страху» активної правозахисниці й учасниці тиражування та поширення самвидаву Світлани Кириченко (1935-2016) зреалізована в спеціальному вивченні поєднання ...
 • Сатирична творчість Миколи Куліша: питання поетики 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1994)
  Сатира і гумор, що пройшли в українській літературній традиції плідний шлях, здобувши авторитет класичного мистецтва, в ХХ в. чи не першими потрапили під тоталітарний пресінг, змушені були видозмінюватися під тиском ...
 • Діалог і діалогічність в українській літературі XIX-XXI ст. 

  Шляхова, Нонна Михайлівна; Мацевко-Бекерська, Лідія Василівна; Астрахан, Наталія Іванівна; Малютіна, Наталя Павлівна; Шупта-В'язовська, Оксана Григорівна; Шумило, Н. М.; Мейзерська, Тетяна Северинівна; Ткачук, Олена Єлиферіївна; Саєнко, Валентина Павлівна; Поліщук, Ярослав Олексійович; Малютіна, Наталя Павлівна; Нечиталюк, Ірина Володимирівна; Мазоха, Галина Степанівна; Гуменюк, Віктор Іванович (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 2013)
  Проблема діалогу та діалогічності є однією з універсальних проблем, що ввібрали потужність пізнання і мовомислення. Адже у сучасному науковому просторі актуалізоване бахтінське розуміння діалогічності як діалогу в сфері ...
 • Проблеми соціалізації особистості в сучасній радянській літературі 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1977)
  Під соціалізацією розуміють процес формування соціальної активності людини. Радянський спосіб життя утвердив закономірність: перетворюючи суспільство, будівники соціалізму перетворюючи самих себе. Ось чому соціалізація як ...
 • Апокаліптичний звір ізсередини. Поетика збірки «У череві апокаліптичного звіра» 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2004)
  Парадоксально, але Валерій Шевчук написав більше, ніж написали про нього (маємо на увазі й академічні інститути, й університети, і вузи загалом, і численний цех критиків, що спеціалізується на осмисленні поточного літературного ...
 • У просторі метаісторії. Ліна Костенко 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2003)
  Немає потреби переконувати, що в XX ст. гуманітарна аура нашої нації значною мірою визначається постаттю Ліни Костенко. Віршований роман «Маруся Чурай» — один з її етапних творів. Щоб у цьому пересвідчитися, необхідно ...
 • Письменник, який не полишає вчительської праці. Поетика кіно-повісті Олександра Жовни "Визрівння" 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2004)
  Сполучення педагогічної діяльності й майстерності художнього творення образів не рідкісне в українській літературі (Б.Грінченко, В.Сухо- млинський, наприклад). А в нашому культурному просторі (так склалося доволі давно) ...
 • Шляхи української драматургії і театру першої третини XX віку 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1995)
  Відмовляючись від тези про «рубіжний» 1917 рік, який круто зламав хід історії і культури, слід виважено осмислити естетичний поступ у всіх його діалектичних зіткненнях і особливостях. XX століття в українському мистецтві ...
 • Сонетарій Юрія Клена 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2006)
  У 1931 році, коли було заарештовано М.Рильського, Юрій Клен відчув, що коло звужується і готується новий похід проти української інтелігенції. Ось тоді і змушений був поет виїхати за кордон. Небагато людей знало про те, ...
 • Украинская антифашистская проза в контексте литературы сопротивления 

  Саенко, Валентина Павловна (1982)
  Ядром и сущностью прогрессивных славянских литератур XX в., как и предшествующих эпох, как и мирового искусства в целом, является художественная трактовка вопросов о месте и роли исторической деятельности людей в общественном ...
 • Творчество А. А. Гаврилюка и антифашистская автобиографическая проза 

  Саенко, Валентина Павловна (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, 1971)
  Творчество Александра Акимовича Гаврилюка, равно как и революционная деятельность, — блестящий пример духовного мужества, рожденного в грозных битвах XX века. Его художественное слово в защиту идей социализма, подкрепленное ...
 • Дві художні версії однієї української теми: «Мартин Боруля» І. Карпенка-Карого і «Мина Мазайло» М. Куліша 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1996)
  Проблема добровільно-примусової втечі від національного єства і виразності належить до «вічних»для української ментальності і культури. Недарма Іван Карпенко-Карий—класик вітчизняної літератури і Микола Куліш — митець ...
 • Крізь роки і печалі (до літературного портрету Ліни Костенко) 

  Саєнко, Валентина Павлівна (2005)
  Україні на Поетесу поталанило. Усі визначні дати в житті і творчості Ліни Костенко непоривною сув’яззю переплетені з історією нації, що є для неї найріднішою і найдорожчою. Так відбувається і нині — у рік поважного (і все ...
 • Естетика праці в п’єсі О. Коломійця «Прошу слова сьогодні» 

  Саєнко, Валентина Павлівна (1965)
  Праця, яка вона є і якою стає з кожним днем нашого поступу вперед, облагороджувальна роль її у взаємовідносинах людей, риси різьбяра творчого обличчя кожного члена суспільства, його ваги і людських якостей, належить до тих ...
 • "Ludzie nie ze strachu" Switlany Kyryczenko jako dokument i obraz epoki 

  Saienko, Valentyna P.; Саєнко, Валентина Павлівна (2017)
  Idea systematycznych badań innowacji estetycznych w książce "Ludzie nie ze strachu" obrończyni praw oraz zwolennicy replikacji i dystrybucji samowydawnictwa Switłąny Kyryczenko (1935-2016) została zrealizowana w połączeniu ...
 • Драма «Брехня» Володимира Винниченка як твір-палімсет 

  Саєнко, Валентина Павлівна (Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009)
  Статья посвящена своеобразию интерпретации концепта истина/правда/ложь, обусловливающего идейно-проблемную и эстетическую палимпсестностъ драматического шедевра В. Винниченко.
 • «Повість без назви» Валер'яна Підмогильного: аспекти герменевтичного аналізу 

  Саєнко, Валентина Павлівна (Навчальна книга, 2001)
  Дослідження однієї з блискучих сторінок прози 20-х років заґрунтоване на герменевтичній літературознавчій методиці.
 • Історичний роман М. Вінграновського "Северин Наливайко": особливості образної системи 

  Саєнко, Валентина Павлівна (Арт-Прес, 1999)
  Розглядається такий параметр поетики роману "Северин Наливайко " М. Вінграновського, як художній образ, що плідно функціонує в художній системі твору.
 • Поетична культурологія Ліни Костенко 

  Саєнко, Валентина Павлівна (Навчальна книга, 1998)
  У культурологічному аспекті осмислюються традиції і новаторство Л. Костенко, вияв у її поезії української душі крізь естетичну призму історичної пам 'яті.

View more