Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32964
Title: Бернард Больцано, евристика та логіка питань
Authors: Райхерт, Костянтин Вільгельмович
Райхерт, Константин Вильгельмович
Raikhert, Kostiantyn V.
Citation: ІІ Верниковські читання (2022): Матеріали наук. читань пам’яті Марата Верникова / відп. ред. В. Л. Левченко. – Одеса: Одеський нац. ун-т, 2022.
Issue Date: 2022
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: Бернард Больцано
евристика
логіка питань
Abstract: 1837 року чеський теолог, філософ і математик Бернард Больцано (1781–1848) запропонував власний варіант науковчення (нім. Wissenschaftslehre). Його науковчення відрізнялося від науковчення Йоганна Готліба Фіхте передусім тим, що розумілося як логіка; науковчення Й. Г. Фіхте – це філософське дослідження умов можливості пізнання. Під «логікою» = «науковченням» Б. Больцано розумів дисципліну, чи науку, яка формулює правила, «згідно з якими ми повинні братися за справу розділення всієї царини істини на окремі науки та до викладення їх у спеціальних підручниках, якщо ми хочемо діяти у дійсно доцільний спосіб».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32964
Appears in Collections:Статті та доповіді ФІФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
75-79.pdf171.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.