Show simple item record

dc.contributor.authorТихонова, О. В.
dc.contributor.authorМолодченкова, О. О.
dc.contributor.authorАдамовська, В. Г.
dc.contributor.authorПетров, Сергій Анатолійович
dc.contributor.authorТихонова, О. В.
dc.contributor.authorМолодченкова, О. О.
dc.contributor.authorАдамовская, В. Г.
dc.contributor.authorПетров, Сергей Анатольевич
dc.contributor.authorTichonova, O. V.
dc.contributor.authorMolodchencova, O. O.
dc.contributor.authorAdamovskaya, V. G.
dc.contributor.authorPetrov, Serhii A.
dc.date.accessioned2010-09-13T09:33:00Z
dc.date.available2010-09-13T09:33:00Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.citationВiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Heralduk
dc.identifier.urihttp://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/327
dc.descriptionВiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 5: Сер. "Біологія". – укр. і рос.uk
dc.description.abstractДосліджено зміни амілолітичної активності та вмісту редукуючих цукрів у зерні кукурудзи (Zea mays L.)при проростанні за умов водяного дефіциту (ВД).Показано,що у зерні стійкої лінії зміни активності амілази відбуваються раніше,ніж у чутливої лінії,що пояснюється її пристосувально- захисними механізмами.Зміни вмісту моно- та дисахаридів у стійкої лінії віддзеркалюють її адаптивні властивості.uk
dc.description.abstractИсследованы изменения в амилолитической активности и содержании редуцирующих сахаров в зерне кукурузы (Zea mays L.)при проростании в условиях водного дефицита.Показано,что в зерне устойчивой линии изменения в активности амилазы происходят раньше,что объясняется ее приспособительно-защитными механизмами.Изменения содержания моно- и дисахаров в тканях устойчивой линии отражают ее адаптивные свойства.
dc.description.abstractThe changes in amylase activity and carbohydrates content in corn seed under the influence of water deficiency was studied.It was shown that in corn seed of resistant line the changes of amylase activity happened earlier.The content changes of saccharides in the tissues of resistant line tell in favour of the adaptive character of corn seed reaction underthe water deficiency action.
dc.publisherАстропринтuk
dc.relation.ispartofseriesБіологія;Том 10, Вип. 5, С. 51-57.
dc.subjectкукурудзаuk
dc.subjectпроростанняuk
dc.subjectамілазаuk
dc.subjectмоносахаридиuk
dc.subjectдисахаридиuk
dc.subjectводяний дефіцитuk
dc.subjectкукурузаuk
dc.subjectпроростаниеuk
dc.subjectамилазаuk
dc.subjectмоносахаридыuk
dc.subjectмоносахаридыuk
dc.subjectдисахаридыuk
dc.subjectводный дефицитuk
dc.subjectZea mays L.uk
dc.subjectgerminationuk
dc.subjectamylaseuk
dc.subjectmonosaccharidesuk
dc.subjectdisaccharidesuk
dc.subjectwater deficiency.uk
dc.titleМЕТАБОЛІЗМ ВУГЛЕВОДІВ У ЗЕРНІ КУКУРУДЗИ ПРИ ЙОГО ПРОРОСТАННІ ЗА УМОВ ВОДЯНОГО ДЕФІЦИТУuk
dc.title.alternativeМЕТАБОЛИЗМ УГЛЕВОДОВ В ЗЕРНЕ КУКУРУЗЫ ПРИ ЕГО ПРОРОСТАНИИ В УСЛОВИЯХ ВОДНОГО ДЕФИЦИТАuk
dc.title.alternativeCARBOHYDRATE METABOLISM IN MAIZE CORN SEED TISSUES DURING GERMINATION UNDER THE INFLUENCE OF WATER DEFICIENCYuk
dc.typeArticleuk


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

  • Вісник Одеського національного університету. Біологія [416]
    Вісник Одеського національного університету. Серія: Біологія = Odesa National University Herald: наук. журн. / ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса: ОНУ ім. І.І. Мечникова, 2012. - До 2012 року див.: Вісник Одеського нац. університету = Вестник Одесского нац. университета під валовою нумерацією. – Серія заснована у 2007 р. - ISSN 2077-1746.

Show simple item record