Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32769
Title: Розвиток державної політики у сфері протидії торгівлі людьми
Other Titles: Development of state policy in the field of combating human trafficking
Развитие государственной политики в сфере противодействие торговли людьми
Authors: Кулава, Катерина Олександрівна
Kulava, Kateryna O.
Кулава, Екатерина Александровна
Citation: Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал / голов. ред. А. А. Сбруєва. - Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2021.
Issue Date: 2021
Keywords: торгівля людьми
Національний механізм взаємодії суб’єктів
Мінсоцполітика
ратифікація
державна політика у сфері протидії торгівлі людьми
торговля людьми
Национальный механизм взаимодействия субъектов
Минсоцполитика
ратификация
государственная политика в сфере противодействия торговле людьми
human trafficking
National Mechanism of Interaction of Entities
Ministry of Social Policy
ratification
state policy in the field of combating human trafficking
Series/Report no.: ;№ 6(110).
Abstract: Україна є країною походження, транзиту та призначення в торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного на замовлення МОМ, з 1991 року понад 260 000 українців постраждали від торгівлі людьми, що робить Україну однією з основних країн походження постраждалих від сучасного рабства в Європі. У зв’язку зі складним економічним становищем у країні, багато українських громадян, прагнучи отримати високооплачувану роботу, виїжджають за кордон. При цьому навіть не підозрюють про те, що легально влаштуватись в більшості країн Європи вкрай непросто. Безпечно зробити це можна через державні центри зайнятості або звернувшись до консульської установи країни призначення. Проте, частіше за все, люди покладаються на послуги напівлегальних посередників, які беруть на себе оформлення документів. У результаті відсутності належних знань про відповідальність за нелегальне перебування в країні або нелегальну працю робить трудових мігрантів уразливими для торговців людьми.
Ukraine is a country of origin, transit and destination in trafficking in men, women and children. The problem of domestic human trafficking is also growing. According to a study commissioned by IOM, more than 260,000 Ukrainians have been trafficked since 1991, making Ukraine one of the main countries of origin for modern-day slavery in Europe. Due to the difficult economic situation in the country, many Ukrainian citizens go abroad in search of well-paid jobs. At the same time, they do not even suspect that it is extremely difficult to settle legally in most European countries. This can be done safely through public employment centers or by contacting the consulate of the destination country. However, most often, people rely on the services of semi-legal intermediaries, who take over the paperwork. As a result, the lack of adequate knowledge about the responsibility for staying in the country or working illegally makes migrant workers vulnerable to traffickers. More than 20 million people are in modern slavery. In most cases, people become victims of human trafficking through deception or coercion. Criminals are usually people whom the victims know well and trust. When people become exploited, they are forced to work for many hours in a row, either without receiving remuneration for their work at all, or receiving meager pay. In addition, victims can often be subjected to physical or psychological violence: threats, rape, and more. Documents are almost always confiscated from victims and forced to pay fictitious debts.
Украина – страна транзита и назначения в торговле мужчинами, женщинами и детьми. В связи со сложным экономическим положением в стране многие украинские граждане, стремясь получить высокооплачиваемую работу, выезжают за границу. При этом даже не подозревают, что легально устроиться в большинстве стран Европы крайне непросто. Безопасно сделать это можно через государственные центры занятости или обратившись в консульское учреждение страны назначения. Однако, чаще всего люди полагаятся на услуги полулегальных посредников, которые берут на себя оформление документов. В результате, отсутствия надлежащих знаний об ответственности за нелегальное пребывание в стране или нелегальный труд делает трудовых мигрантов уязвимыми для торговцев людьми.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32769
DOI: 10.24139/2312-5993/2021.06/175-185
Other Identifiers: ORCID ID 0000-0002-5315-1828
УДК 327.7:343
Appears in Collections:Статті та доповіді ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
175-185.pdf989.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.