Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32722
Title: Система логічної інтеграції та очищення даних з неоднорідних джерел системи управління проектами
Other Titles: System of data logical integration and purification from heterogeneous sources of the project management system
Authors: Шлемко, Олександр Віталійович
Citation: Шлемко, О. В. Система логічної інтеграції та очищення даних з неоднорідних джерел системи управління проектами : дипломна робота бакалавра. – Одеса, 2021. – 59 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: 123 Комп’ютерна інженерія
проектування інформаційної системи управління проектами
побудова інформаційної системи управління проектами
інформаційна система управління проектами
система логічної інтеграції
система управління проектами
Abstract: В даній дипломній роботі розробляється інформаційна система управління проектами з вбудованою системою логічної інтеграції та очищення даних. Мета роботи – проектування та побудова інформаційної системи управління проектами з вбудованою системою логічної інтеграції та очищення даних. Особливістю даної системи є можливість будувати процеси за допомогою методології OKR, а також можливість встановлювати динамічні зв’язки між об’єктами. В інформаційній системі реалізований захист від несанкціонованого доступу та здійснено розмежування повноважень різних категорій користувачів. Для розробки інформаційної системи використані СУБД PostgreSQL та Neo4j, а також мова програмування JavaScript (фреймворк Express). Клієнтська частина реалізована за допомогою фреймворка Vue JS. Результатом дипломної роботи є інформаційна система управління проектами, яка дозволяє користувачам ефективно планувати розподіл ресурсів, підвищувати якість комунікації між підрозділами, зв’язувати цілі бізнесу з цілями співробітників і, як наслідок, покращувати процеси управління проектами.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32722
Appears in Collections:Факультет математики, фізики та інформаційних технологій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
123_Shlemko Oleksandr Vitaliiovych_1.pdf186.99 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.