Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32670
Title: Генетико-статистичний аналіз кількісних ознак клітин
Authors: Алєксєєва (Трочинська), Тетяна Григорівна
Alieksieieva (Trochynska), Tetiana H.
Алексеева (Трочинская), Татьяна Григорьевна
Citation: Алєксєєва Т. Г. Генетико-статистичний аналіз кількісних ознак клітин: метод. вказівки до великого спец. практикуму для студентів ІV курсу денної форми навчання та V курсу заочної форми навчання напряму 6.040102 – «біологія» / Т. Г. Алєксєєва. – Одеса: Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2013. – 38 с.
Issue Date: 2013
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: генетичний аналіз
генетика
особливості проведення генетико- статистичного аналізу
цитофотометрія
біометрія
організація масиву первинних даних для аналізу
оцінка ступеня фенотипового домінування
дисперсійний аналіз
Abstract: Як відомо, генетичний аналіз є основним методом генетики. За допомогою різних методичних напрямів генетичного аналізу вирішують велику кількість завдань сучасної генетики – аналізують природу спадкових змін, структуру і функції генів, визначають локалізацію генів у геномі і складають генетичні карти, досліджують генотипи як окремих особин, так і груп особин і генетичну структуру популяцій. У поле зору генетичного аналізу потрапляють як якісні, так і кількісні ознаки; дослідження останніх все частіше є предметом уваги зі сторони особливого напряму генетичної науки – статистичної генетики. Вивчення мінливості і спадковості кількісних ознак вимагають як теоретичних знань основ генетичного аналізу, так і досить складної математичної обробки за спеціальними методиками. Ознайомлення з цими методиками і є метою даного розділу Великого спеціального практикуму.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32670
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bsp-alieksieieva2.pdf2.17 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.