Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32491
Title: Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 014.07 Середня освіта (Географія)
Authors: Адобовська, Марія Володимирівна
Буяновський, Андрій Олександрович
Красєха, Єрофій Никифорович
Попельницька, Наталія Олександрівна
Тортик, Микола Йосипович
Тригуб, Валентина Іванівна
Adobovska, Mariya V.
Buianovskyi, Andrii O.
Krasiekha, Yerofei N.
Popelnytska, Nataliia O.
Tortyk, Mykola Y.
Trigub, Valentina I.
Citation: Методичні рекомендації з виконання дипломних робіт для першого (бакалавр.) рівня вищої освіти спец. 014.07 Середня освіта (Географія) : метод. посіб. / М. В. Адобовська, А. О. Буяновський, Є. Н. Красєха та ін. – Одеса : ОНУ, 2021. – 80 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: вимоги до дипломних робіт
тематика дипломних робіт
Abstract: Методична розробка містить рекомендації студентам з виконання дипломних робіт, їх оформлення та представлення до захисту. Висвітлено основні вимоги до дипломних робіт, їх тематика, алгоритм послідовності виконання, оформлення та захисту. Розглянуто питання формування структури і змісту робіт, вивчення й аналізу літератури, інформаційних джерел та матеріалів з теми, виконання й оформлення робіт та їх ілюстративного забезпечення, формування переліку використаних джерел та їх бібліографічного опису і т. ін. Для студентів і викладачів кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру, а також може бути корисним для студентів і викладачів інших кафедр факультету та університету.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32491
Other Identifiers: УДК 378.2:91(072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ГГФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.