Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32476
Title: Фізіологія людини. Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1-3: метод. рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабор. занять з курсу
Authors: Гладкій, Тетяна Володимирівна
Майкова, Ганна Вікторівна
Еберле, Лідія Вікторівна
Коломійчук, Тетяна Вікторівна
Гладкий, Татьяна Владимировна
Майкова, Анна Викторовна
Эберле, Лидия Викторовна
Коломийчук, Татьяна Викторовна
Gladkii, Tetiana V.
Maikova, Ganna V.
Eberle, Lidiia V.
Kolomiichuk, Tetiana V.
Citation: Гладкій Т. В. Фізіологія людини. Ч. 1. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 1-3: метод. рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабор. занять з курсу / Т. В. Гладкій, Г. В. Майкова, Л. В. Еберле, Т. В. Коломійчук. – Одеса : ОНУ, 2021. – 98 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: фізіологія людини
фізіологія тварин
фізіологія збудливих тканин
нервова регуляція функцій організму
гуморальна регуляція функцій
Series/Report no.: ;Ч. 1.
Abstract: Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Фіізіологія людини і тварин» для здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти біологічних і медичних спеціальностей (091 Біологія, 226 Фармація. Промислова фармація). Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам засвоїти теоретичні розділи курсу зі змістових модулів: Фізіологія збудливих тканин; Нервова регуляція функцій організму; Гуморальна регуляція функцій. Методичні рекомендації містять опис та методику проведення лабораторних робіт, перелік питань для підготовки і обговорення на заняттях, завдання для самостійного опрацювання окремих питань, перелік допоміжної літератури. Послідовність лабораторних занять відповідає навчальній програмі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32476
Other Identifiers: УДК 612.01
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_Гладкій Т.Ч.1 Збудливі тканини (Метод. вказ.).pdf2.72 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.