Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32431
Title: Методичні вказівки до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»
Authors: Назарчук, Юлія Сергіївна
Кадуріна, Антоніна Олегівна
Назарчук, Юлия Сергеевна
Кадурина, Антонина Олеговна
Nazarchuk, Yuliia S.
Kadurina, Antonina O.
Citation: Методичні вказівки до виробничих практик для студентів спеціальності 206 «Садово-паркове господарство».– Одеса : Видавець С. Л. Назарчук, 2021. – 24 с.
Issue Date: 2021
Keywords: загальні положення
виробнича практика
проведення практик
організація
звітна документація
підведення підсумків
Abstract: Виробничі практики студентів (виробничо-технологічна практика та виробнича практика на об'єктах ландшафтного будівництва) є складовою частиною процесу підготовки фахівців садово-паркового господарства у закладах вищої освіти. Вони входять до навчального плану студентів біологічного факультету ОНУ, які здобувають перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за спеціальністю 206 Садово-паркове господарство. Практики сприяють ознайомленню студентів із організацією роботи, режимом і правилами техніки безпеки на підприємствах, повʼязаних із вирощуванням декоративних рослин та доглядом за ними; знайомляться із організацією роботи фірм та установ, повʼязаних із проєктуванням, створенням та утриманням об’єктів садово-паркового господарства; знайомляться з конкретними об’єктами садово-паркового господарства, їх планувальним та композиційним рішенням, технологіями створення зелених насаджень різних типів, агротехнікою догляду за насадженнями, методами реконструкції та формування насаджень. Під час практики відбувається ознайомлення студентів з обладнанням, технікою та інструментами, які використовуються у виробництвах; плануванням, організацією і роботою підприємств; закріплення, розширення й поглиблення знань із теоретичних дисциплін. Крім того, під час проходження практики в умовах безпосередньої фахової діяльності студенти вчаться працювати в колективі, набувають умінь планування і проведення виробничих процесів, ознайомлюються з літературою, оволодівають навичками практичної роботи, вчаться аналізувати результати своєї діяльності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32431
Other Identifiers: УДК 712.2
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
virob_practic.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.