Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32392
Title: Біосурфактанти морських мікроорганізмів: І. Структура та функції
Other Titles: Биосурфактанты морских микроорганизмов: І. Структура и функции
Biosurfactants from marine microorganisms: I. Structure and functions
Authors: Галкін, Борис Миколайович
Галкин, Борис Николаевич
Galkin, Borys M.
Фіногенова, Марія Олексіївна
Финогенова, Мария Алексеевна
Finohenova, Mariia O.
Семенець, Анастасія Сергіївна
Семенец, Анастасия Сергеевна
Semenets, Anastasiia S.
Галкін, Микола Борисович
Галкин, Николай Борисович
Galkin, Mykola B.
Філіпова, Тетяна Олегівна
Филиппова, Татьяна Олеговна
Filipova, Tetiana O.
Citation: Мікробіологія і Біотехнологія = Microbiology & Biotechnology
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: морські мікроорганізми
Біо-ПАР
гліколіпіди
фосфоліпіди
жирні кислоти
ліпопептиди
ліпопротеїди
гетерополіцукри
ліпополіцукриди
морские микроорганизмы
Био-ПАВ
гликолипиды
фосфолипиды
жирные кислоты
липопептиды
липопротеиды
гетерополисахариды
липополисахариды
липопротеиды
marine microorganisms
biosurfactants
glycolipids
phospholipids
fatty acids
lipopeptides
lipoproteins
heteropolysaccharides
lipopolysaccharides
lipoproteins
Series/Report no.: ;№ 3.
Abstract: Морські мікроорганізми мають унікальні метаболічні та фізіологічні особливості і є важливим джерелом нових біомолекул, зокрема, таких як поверхнево-активні речовини (Біо-ПАР). Низькомолекулярні біосурфактанти представлені гліколіпідами, фосфоліпідами, жирними кислотами, ліпопептидами та ліпопротеїдами, а високомолекулярні – сумішами гетерополіцукридів, ліпополіцукридів, ліпопротеїдів та білків. Основні роди бактерій, які виробляють Біо-ПАР це Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter, Antarctobacter, Rhodococcus, Halomonas, Alcanivorax, Pseudoalteromonas та Marinobacter. У огляді розглядаються структура та функції Біо-ПАР, виділених з морських мікроорганізмів.
Морские микроорганизмы имеют уникальные метаболические, физиологические особенности и являются важным источником новых биомолекул, таких, в частности, как поверхностно-активные вещества (Био-ПАВ). Низкомолекулярные ПАВ представлены гликолипидами, фосфолипидами, жирными кислотами, липопептидами и липопротеидами, а высокомолекулярные – смесями гетерополисахаридов, липополисахаридов, липопротеидов и белков. Основными родами бактерий, которые синтезируют Био-ПАВ, являются Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter, Antarctobacter, Rhodococcus, Halomonas, Alcanivorax, Pseudoalteromonas и Marinobacter. В обзоре рассматривается структура и функции Био-ПАВ, выделенных из морских микроорганизмов.
Marine microorganisms have unique metabolic and physiological characteristics and are an important source of new biomolecules such as biosurfactants. Low molecular weight surfactants are glycolipids, phospholipids, fatty acids, lipopeptides and lipoproteins, and high molecular weight surfactants are mixtures of heteropolysaccharides, lipopolysaccharides, lipoproteins and proteins. The main general of bacteria that synthesize biosurfactants are Pseudomonas, Bacillus, Acinetobacter, Antarctobacter, Rhodococcus, Halomonas, Alcanivorax, Pseudoalteromonas and Marinobacter. This review examines the structure and function of biosurfactants isolated from marine microorganisms.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32392
DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2307-4663.2021.3(53).242877
Other Identifiers: УДК 579.26(0.17.8)
Appears in Collections:Мікробіологія і біотехнологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6-27.pdf698.19 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.