Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32339
Title: Геоботаніка : методичні рекомендації для практичних робіт до курсу
Authors: Бондаренко, Олена Юріївна
Бондаренко, Елена Юрьевна
Bondarenko, Olena Yu.
Citation: Геоботаніка : метод. рек. для практичних робіт студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 38 с.
Issue Date: 2021
Keywords: геоботаніка
фітоценоз
генезис
рослинність
практичне завдання
Abstract: Геоботаніка – наука про рослинний покрив, його формування, структуру, зміни, класифікацію, районування, просторове розміщення і поєднання фітоценозів, зв’язок із навколишнім середовищем [Якубенко та ін., 2011]. При вивчені курсу «Геоботаніка» важливе розуміння розгорнутих зв’язків навколишнього середовища і фітоценозів, необхідне глибоке усвідомлення динамічних процесів, які наявні у сучасному рослинному покриві під впливом антропогенного фактору. Розуміння структури і наслідків таких процесів – основа для прогнозування перетворень у складі типових фітоценозів природних зон України. В методичних вказівках представлені роботи із вивчення структури та особливостей фітоценозів природного та антропогенного походження. При виконанні практичних робіт курсу «Геоботаніка» треба розуміти, що всі складові фітоценозу – взаємопов’язані, а між рослинними угрупованнями та навколишнім середовищем наявний взаємовплив. Основна задача науковця садово-паркового господарства – розуміти такі процеси, прогнозувати зміни, та вміти згладжувати вплив наявних негативних факторів у створюваних штучних фітоценозах, адаптуючи отримані знання до потреб запланованих ландшафтних перетворень. Більшість робіт, за своєю методикою, є об’ємними, тому виконуються протягом декількох годин. При підготовці, варто уважно прочитати пропоновану роботу, скласти попередній план та дотримуватися порядку виконання роботи. Передбачається поетапне виконання робіт: перший етап – «польовий», коли обирають ділянки для дослідження, проводять підрахунки, проводять забір матеріалів. Другим етапом є обробка польових досліджень у камеральних умовах та формулювання висновків. В методичних вказівках на початку роботи додатково вводиться поняття про той чи інший напрямок дослідження. Наявні таблиці і рисунки (в основній частині та Додатках) допоможуть розібратися в об’ємному матеріалі і зробити висновки.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32339
Other Identifiers: УДК 581.9
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
goebotanika practik.pdf770.68 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.