Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32338
Title: Геоботаніка : методичні рекомендації для самостійної роботи до курсу
Authors: Бондаренко, Олена Юріївна
Бондаренко, Елена Юрьевна
Bondarenko, Olena Yu.
Citation: Геоботаніка : метод. рек. для самостійної роботи студентів спец. 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 42 с.
Issue Date: 2021
Keywords: геоботаніка
фітоценоз
генезис
рослинність
тип
Abstract: У сучасному науковому процесі вагомий об’єм фактичного матеріалу виноситься на самостійну підготовку, збільшується кількість годин на таку роботу для студентів всіх форм навчання. При вивчені курсу «Геоботаніка» важливе розуміння розгорнутих зв’язків навколишнього середовища і фітоценозів, необхідне глибоке усвідомлення динамічних процесів, які наявні у сучасному рослинному покриві внаслідок впливу антропогенного фактору. Тому, при вивченні даного курсу, слід коротко згадати основні поняття із суміжних дисциплін: географії, ґрунтознавства, гідрології, урбоекології та підрозділів ботаніки: анатомії, морфології, систематики рослин. Варто присвятити увагу історії формування, особливостям процесів, як внутрішніх, так і зовнішніх, природних та антропогенних, які безпосередньо або опосередковано впливають на ознаки фітоценозів, сформованих в результаті дії комплексу ґрунтово-кліматичних факторів. Активне втручання людини у процеси на більшості рівнів організації живого, а також глобальні зміни кліматичного фактору, лише сприятимуть перетворенням корінної флори і рослинності регіонів, зміщенню природних зон не лише на теренах України, але й у масштабах Земної кулі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32338
Other Identifiers: УДК 581.9(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
goebotanika _sam.pdf492.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.