Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32337
Title: Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з модуля «Анатомія рослин» нормативного курсу «Ботаніка»
Authors: Паузер, Олена Борисівна
Бондаренко, Олена Юріївна
Назарчук, Юлія Сергіївна
Якуба, Ірина Петрівна
Паузер, Елена Борисовна
Бондаренко, Елена Юрьевна
Назарчук, Юлия Сергеевна
Якуба, Ирина Петровна
Pauzer, Olena B.
Bondarenko, Olena Yu.
Nazarchuk, Yuliia S.
Yakuba, Iryna P.
Citation: Тестові питання для контролю знань та самостійної роботи з модуля «Анатомія рослин» нормативного курсу «Ботаніка». – Одеса : Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 72 с.
Issue Date: 2021
Keywords: рослинна клітина
рослинні тканини
анатомія
вегетативні органи
практичний матеріал
Abstract: Анатомія рослин належить до основних напрямків сучасної біології. Без знань про виникнення та ускладнення внутрішньої структури рослин в онто- і філогенезі неможливе подальше вивчення механізмів функціонування рослинного організму, пізнання основ систематики рослинного світу тощо. Тому успішне засвоєння студентами цієї дисципліни є основою для вивчення наступних ботанічних дисциплін: морфології, систематики та фізіології рослин. Згідно кредитно-модульної системи навчання і відповідно до учбової програми студенти повинні засвоїти великий обсяг як теоретичного, так і практичного матеріалу, виконати ряд лабораторних робіт за основними розділами курсу. Тестові питання, насамперед, розраховані на поглиблення вивчення лекційного курсу, а також подолання труднощів, що виникають при самостійному оволодінні студентами необхідного матеріалу. Короткі тестові питання допоможуть студентам ефективно працювати на сучасному інформаційному рівні й при застосуванні комп’ютерних програм. Завдання підібрано таким чином, що після запитань, які мають форму незакінчених тверджень, з наведених нижче п’яти відповідей необхідно обрати лише одну правильну.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32337
Other Identifiers: УДК 581.4(079.1)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
anatomia roslin.pdf2.51 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.