Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32301
Title: Теоретичні та практичні проблеми приватного права
Authors: Валах, Вiкторiя Володимирiвна
Клейменова, Світлана Миколаївна
Валах, Виктория Владимировна
Клейменова, Светлана Николаевна
Valakh, Viktoriia V.
Kleimenova, Svitlana M.
Citation: Валах В.В., Клейменова С.М. Теоретичні та практичні проблеми приватного права: метод. рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, спеціальність 081 «Право». / В. В. Валах, С. М. Клейменова; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2021. – 34 с.
Issue Date: 2021
Keywords: приватне право
проблеми приватного права
Abstract: Курс «Теоретичні та практичні проблеми приватного права» передбачає поглиблене вивчення теоретичних проблем приватного права та існуючих способів подолання колізій та прогалин у праві з огляду на нинішній стан законодавства та правозастосовчої практики. Вивчення дисципліни дасть можливість осмислити найбільш важливі та проблемні питання у приватному праві України, засвоїти висновки юридичної науки та правозастосовчої діяльності, опанувати додатковий арсенал знань щодо застосування чинного цивільного законодавства.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32301
Other Identifiers: УДК 347.1
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР Теорет та практ проблеми приватного права.pdf417.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.