Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32292
Title: Теоретичні основи психологічного тренінгу
Authors: Білова, Маргарита Едуардівна
Bilova, Marharyta E.
Citation: Білова М.Е. Теоретичні основи психологічного тренінгу : метод. рек. / М. Е. Білова. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 36 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: дисципліна «Теоретичні основи психологічного тренінгу»
психологічний тренінг
спецпрактикум «Соціально-психологічний тренінг»
власна тренінгова програма
053 Психологія
Abstract: Методичні рекомендації містять зміст та основні питання щодо засвоєння дисципліни «Теоретичні основи психологічного тренінгу» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 053 «Психологія». Ціль методичних рекомендацій – надати методичну допомогу студентам в організації учбово-дослідницької та практичної професіональної діяльності. Методичні рекомендації призначено для студентів денної та заочної форми навчання факультеті психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова і можуть бути використані студентами й викладачами факультету для вдосконалення та поширення професійних компетентностей.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32292
Other Identifiers: УДК 159.98
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці (Психологічні науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
метод указ к ТОПС 2021.pdf380.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.