Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32287
Title: Методи, аналіз та презентація результатів правових досліджень
Authors: Канзафарова, Ілона Станіславівна
Канзафарова, Илона Станиславовна
Kanzafarova, Ilona S.
Citation: Канзафарова І.С. Методи, аналіз та презентація результатів правових досліджень: Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» / І. С. Канзафарова; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2021. – 34 с.
Issue Date: 2021
Keywords: правові дослідження
наукові юридичні дослідження
науково-дослідна робота
Abstract: Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні спеціальності 081 "Право" передбачає набуття глибоких теоретичних знань в галузі права і практичних навичок організації та здійснення наукової діяльності, що у підсумку дозволить здобувачеві провести наукове дослідження певних питань (проблем) правового регулювання суспільних відносин і оформити результати дослідження у вигляді дисертації, після захисту якої автор отримає науковий ступінь доктора філософії у галузі права. Для досягнення зазначеної мети, крім відповідних теоретичних знань, необхідно досконало володіти певними методами наукових досліджень і вмінням застосувати їх на практиці.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32287
Other Identifiers: УДК 340.1
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.