Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32283
Title: Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу
Authors: Миколенко, Олександр Іванович
Баламуш, Мар'яна Анатоліївна
Добровольська, Ніна Василівна
Mykolenko, Oleksandr I.
Balamush, Mariana A.
Dobrovolska, Nina V.
Citation: Миколенко О.І., Баламуш М.А., Добровольська Н.В. Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу: методичні вказівки (рекомендації) до вивчення навчальної дисципліни для підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» денного (вечірнього) відділення / О.І. Миколенко, М.А. Баламуш, Н.В. Добровольська; ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. –52 с.
Issue Date: 2021
Keywords: адміністративне право
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного права» є формування системи теоретичних і практичних знань в сфері адміністративного права; підготовка до наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32283
Other Identifiers: УДК 342.9
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ (Правові науки)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР Актуальні проблеми сучансого адмін права.pdf651.07 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.