Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32281
Title: Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики
Authors: Миколенко, Олена Миколаївна
Нарожна, Олена Володимирівна
Дришлюк, Ігор Анатолійович
Миколенко, Алена Николаевна
Нарожная, Елена Владимировна
Дрышлюк, Игорь Анатольевич
Mykolenko, Olena M.
Narozhna, Olena V.
Dryshliuk, Ihor A.
Citation: Миколенко О.М., Нарожна О.В., Дришлюк І.А. Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право / О.М. Миколенко, О.В. Нарожна, І.А. Дришлюк; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2021. – 53 с.
Issue Date: 2021
Keywords: кримінальне процесуальне право
криміналістика
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального процесуального права та криміналістики» є поглиблене засвоєння аспірантами сучасних теоретичних, законодавчих і практичних проблем, пов’язаних з застосуванням чинного кримінального процесуального законодавства та базових теоретичних й методологічних знань і умінь щодо організації проведення слідчих (розшукових) дій на досудовому розслідуванні та під час розслідування правопорушень певних категорій.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32281
Other Identifiers: УДК 343.1;343.98
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.