Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32275
Title: Актуальні проблеми кримінального права та кримінології
Authors: Орловський, Богдан Михайлович
Чуваков, Олег Анатолійович
Павлова, Тетяна Олександрівна
Орловский, Богдан Михайлович
Чуваков, Олег Анатольевич
Павлова, Татьяна Александровна
Orlovskyi, Bohdan M.
Chuvakov, Oleh A.
Pavlova, Tetiana O.
Citation: Орловський Б.М., Чуваков О.А., Павлова Т.О. Актуальні проблеми кримінального права та кримінології: методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» / Б.М. Орловський, О.А. Чуваков, Т.О. Павлова; Одеський національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2021. – 67 с.
Issue Date: 2021
Keywords: кримінальне право
кримінологія
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права та кримінології» є поглиблене вивчення аспірантами сучасних теоретичних, законодавчих і практичних проблем, пов’язаних із застосуванням чинного кримінального законодавства України та базових теоретичних й практичних знань з кримінології, вивчення кримінологічних аспектів злочинності як негативного соціального явища.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32275
Other Identifiers: УДК 343.2/.7;343.9.01
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР Актуальні проблеми крим.права та кримінології.pdf647.55 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.