Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32272
Title: Асиметричний синтез
Authors: Ішков, Юрій Васильович
Ishkov, Yurii V.
Ишков, Юрий Васильевич
Citation: Ішков Ю. В. Асиметричний синтез : конспект лекцій для самостійної роботи здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 102 Хімія / Ю. В. Ішков – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. − 48 c.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: загальні положення асиметричного синтезу
способи отримання енантіомерно чистих речовин
хіральні реагенти в синтезі
асиметричний каталіз
використання хірального каталізу при окисненні
хіральні методи побудови вуглецевого скелету
Abstract: Конспект лекцій складено відповідно з програмою курсу “Асиметричний синтез органічних сполук”. Він присвячений питанням стереоселективних перетворень, які є невід’ємною частиною сучасного органічного синтезу. Розглянуті основні підходи до отримання оптично активних сполук, їх виділення та ідентифікації. Призначений для аудиторної та самостійної роботи студентів та аспірантів факультету хімії та фармації ОНУ імені І. І. Мечникова.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32272
ISBN: 978-617-689-445-2
Other Identifiers: УДК 544.12(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ішков Ю.В. Асиметричний синтез.pdf2.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.