Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32271
Title: Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу
Authors: Гаран, Ольга Володимирівна
Добровольська, Ніна Василівна
Гаран, Ольга Владимировна
Добровольская, Нина Васильевна
Haran, Olha V.
Dobrovolska, Nina V.
Citation: Гаран О. В., Добровольська Н.В. Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу: метод. рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня денної (вечірньої) форми навчання за спеціальності 081 «Право» денної (вечірньої) форми навчання / О. В. Гаран, Н.В. Добровольська; ОНУ ім. І.І. Мечникова – Одеса, 2021. – 87 с.
Issue Date: 2021
Keywords: адміністративний процес
категорії адміністративного процесу
Abstract: Предметом вивчення дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу» є сукупність суспільних відносин пов’язаних із адміністрати-вним процесом. Міждисциплінарні зв’язки: конституційне право; адміністративне судочинство; адміністративне право; проблеми адміністративного права. Метою викладання навчальної дисципліни «Актуальні проблеми сучасного адміністративного процесу» є формування системи теоретичних і практичних знань у сфері адміністративного права і процесу; підготовка до наукової діяльності висококваліфікованих фахівців-правознавців.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32271
Other Identifiers: УДК 342.9
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР Актуальні проблеми сучасного адмін процесу.pdf775.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.