Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32270
Title: Актуальні проблеми судового процесу України
Authors: Степанова, Тетяна Валеріївна
Степанова, Татьяна Валерьевна
Stepanova, Tetiana V.
Citation: Степанова Т.В. Актуальні проблеми судового процесу України: метод. рекомендації до вивчення навчальної дисципліни для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти спеціальності 081 Право / Т. В. Степанова; Одеській національний університет імені І. І. Мечникова. – Одесса, 2021. – 76 с.
Issue Date: 2021
Keywords: судовий процес
судовий процес України
врегулювання правового спору
Abstract: Актуальні проблеми судового процесу України – фахова вибіркова навчальна дисципліна, яка акумулює дослідження наукових та науково-прикладних проблем процесуального права. Головною метою процесуального законодавства є розширення можливостей учасників процесу щодо врегулювання правового спору, що виник між ними. При цьому науковець повинен бачити проблему ширше, враховуючи історичні засади розвитку та сучасний стан вітчизняного судочинства, перспективи впровадження тієї чи іншої новели до процесуального законодавства тощо.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32270
Other Identifiers: УДК 34.038
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МР Акт пробл судового процесу.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.