Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32215
Title: Історія світової економічної думки
Authors: Цевух, Юлія Олександрівна
Цевух, Юлия Александровна
Tsevukh, Yuliia O.
Citation: Цевух Ю. О. Історія світової економічної думки : метод. вказівки до практ. занять для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» / Ю. О. Цевух. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 32 с.
Issue Date: 2021
Keywords: історія економіки
економічна думка
економічні школи
світова економічна думка
Abstract: Методичні вказівки до практичних занять «Історія світової економічної думки» розроблені для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Вказівки містять план практичних занять, тематику презентацій, тестові завдання для самоконтролю студентів, питання для підсумкового контролю та порядок оцінювання успішності студентів, що допоможе їм ознайомитися, систематизувати, засвоїти та перевірити свої знання з дисципліни, а також зробити висновки щодо отриманих знань. За допомогою даних методичних вказівок студенти навчаться самостійно знаходити нову інформацію та отримують можливість пізнати логіку економічного розвитку суспільства. Виконуючи тестові завдання, студенти зможуть підготуватися до складання модульних контролів та іспиту.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32215
Other Identifiers: УДК 33.01:001.5(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФМВПС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Історія світової економіки.pdf417.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.