Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32198
Title: Брендингові стратегії як основний інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
Authors: Рудінська, Олена Володимирівна
Rudinska, Olena V.
Рудинская, Елена Владимировна
Чепурна, Л. В.
Citation: Актуальні проблеми економіки, обліку, фінансів та права в XXI столітті = Current issues of economics, accunting, finance and law in the XXI century : зб. тез доп. Міжнар. наук.-прак. конф. (26 жовт. 2021 р., Полтава) : у 2 ч. / Центр фін.-екон. наук. дослідж. (ЦФЕНД). – Полтава : ЦФЕНД, 2021.
Issue Date: 2021
Keywords: бренд
покупець
конкуренти
брендинг
конкурентна перевага
Series/Report no.: ;Ч. 1.
Abstract: Сучасна економіка характеризується споживчою витонченістю та вимагає від компаній застосування стратегічно нових підходів та методів, які суттєво відрізнятимуть їх від конкурентів з точки зору продуктів, послуг, структури, системи тощо. Одним із найсильніших інструментів створення конкурентної переваги є брендинг, який дозволяє вирізнити товар серед інших, а також досягти і закріпити бажані позиції на ринку. Бренд є цінним активом компанії, адже його наявність означає, що навіть при наближено рівних споживчих і інших властивостях товар чи послугу більше купуватимуть. Головна ціль – сформувати стійку позицію бренду у свідомості покупця.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32198
Other Identifiers: УДК 658:338.24
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
56-58.pdf342.06 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.