Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32130
Title: Розділ 4. Аеробні споротвірні бактерії глибоководних осадів Чорного моря
Authors: Штеніков, Микола Дмитрович
Штеников, Николай Дмитриевич
Shtenikov, Mykola D.
Васильєва, Наталія Юріївна
Васильева, Наталья Юрьевна
Vasylieva, Natalia Yu.
Іваниця, Володимир Олексійович
Иваница, Владимир Алексеевич
Ivanytsia, Volodymyr O.
Citation: Мікробіологічні дослідження Чорного моря : монографія / В.О. Іваниця, Т.В.Гудзенко, І.В. Страшнова, Н.Ю. Васильєва, М.Д.Штеніков, Н.В. Коротаєва [та ін.] ; ред. В.О. Іваниця;Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2021.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: морські бактерії
батіаль
Чорне море
Bacillus
геном
екзометаболом
антагонізм
бактеріоцини
антибіотики
Abstract: З глибоководних відкладень Чорного моря виділено ізоляти споротвірних бактерій, які методом аналізу профілів жирних кислот віднесено до 14 видів родів Bacillus, Paenibacillus та Brevibacillus. Виділені бактерії охарактеризовані за антагоністичною активністю по відношенню до опортуністичних патогенів людини. За результатами скринінгу було відібрано Bacillus velezensis ONU 553, B. pumilus ONU 554та B. subtilis ONU 559. Загальні характеристики геномів цих бактерій укладаються в діапазон значень, властивий відповідним видам. Методом рідинної хромато-масспектрометрії у бактерій штаму Bacillus velezensis ONU553 виявлено та ідентифіковано 90, B. pumilus ONU 554 – 33, B. subtilis ONU 559 - 43 екзометаболіти. Серед них виявлено антибіотики класів ліпопептидів та амікумацинів, а також пентапептид GPFPI. Виявлені сполуки, які ідентифіковані для бацил вперше, потребують подальшої верифікації. Для ряду сполук вперше ідентифіковано біосинтетичні генні кластери. Розраховані за профілями жирних кислот індекси термофільності та аналіз амінокислотних спектрів за методом Moura (в авторській модифікації) вказують на неаборигенність штамів B. velezensis ONU 553 та B. subtilis ONU 559 для донних відкладень. Виділені і вивчені штами морських бактерій поповнили Колекцію морських мікроорганізмів Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, а отримані дані щодо геномів та екзометаболомів морських бактерій можуть слугувати науковою основою для розробки нових фармацевтичних препаратів.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32130
Other Identifiers: УДК 579.222.3:579.264:579.252.2
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4 раздел.pdf2.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.