Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32127
Title: Розділ 1. Мікробіологічна та вірусологічна характеристика морської води Одеської затоки та акваторії острова Зміїний
Authors: Гудзенко, Тетяна Василівна
Іваниця, Володимир Олексійович
Gudzenko, Tetiana V.
Горшкова, Олена Георгіївна
Horshkova, Olena H.
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Voliuvach, Olha V.
Васильєва, Наталія Юріївна
Vasylieva, Natalia Yu.
Лісютін, Г. В.
Чабан, Микола Миколайович
Іваниця, Тетяна Володимирівна
Иваница, Татьяна Владимировна
Ivanytsia, Tetіana V.
Філіпова, Тетяна Олегівна
Filipova, Tetiana O.
Ivanytsia, Volodymyr O.
Citation: Мікробіологічні дослідження Чорного моря : монографія / В.О. Іваниця, Т.В.Гудзенко, І.В. Страшнова, Н.Ю. Васильєва, М.Д.Штеніков, Н.В. Коротаєва [та ін.] ; ред. В.О. Іваниця;Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2021.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: мікробіологічні, вірусологічні, хімічні, генотоксичні характеристики морської води
Чорне море
острів Зміїний
Abstract: Проведені комплексні мікробіологічні, вірусологічні, санітарно–екологічні та генетичні дослідження морської води Одеської затоки Чорного моря та акваторії острова Зміїний дозволили виявити мікробіологічне (умовно-патогенні, санітарно-показові бактерії, віруси) та хімічне (важкі метали, нафтопродукти, ПАР та інше) забруднення в контактній зоні моря. У морської води акваторії острова Зміїний як в прибережній зоні, так і на відстані 100 м від берега, незважаючи на сильний нагонний вітер та морське хвилювання, були виявлені патогенні для людини віруси гепатиту А і ротавірусу. Вперше з акваторії острова Зміїний виділено та ідентифіковано 7 видів дріжджів з 5 родів (Cryptococcus albidus, Cryptococcus neoformans, Aerobasidium pullulans, Candida albicans, Rhodotorula rubra, Rhodotorula glutinis, Rhodosporidium paludigenum). Домінування видів чорної та рожевої дріжджової мікробіоти є характерним для водних екосистем. Встановлено високий індекс таксономічної різноманітності - 10 родів домінуючих бактерій в морській воді Одеської затоки Чорного моря. Вперше було встановлено, що до складу домінуючих гетеротрофних бактерій входять представники малодослідженої групи ковзних бактерій, що беруть участь у процесах деструкції і мінералізації складних природних та синтетичних сполук в морському середовищі в умовах хронічного антропогенного забруднення, зокрема в акваторії Одеського заливу найбільш забрудненої побутовими стоками - в районі Дачі Ковалевського. Ліполітичні бактерії, здатні брати участь у процесах самоочищення морського середовища, виявлено в прибережній зоні о. Зміїний. Найбільша чисельність тіонових бактерій була зерєєстрована в районі Дачі Ковалевського - у місці із сильним антропогенним навантаженням по синтетичним поверхнево-активним речовинами, Сu(II), Ct(VI), Zn(II) та сезонно по нафтопродуктам. У бактеріальних тест-системах Salmonella typhimurium ТА100 та Salmonella typhimurium ТА98 встановлений генотиксичний та мутагенний потенціал забруднення морської води Одеського узбережжя та акваторії острову Зміїний.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32127
Other Identifiers: УДК 543.31
Appears in Collections:Статті та доповіді БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1 раздел.pdf2.48 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.