Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32126
Title: Мікробіологічні дослідження Чорного моря
Authors: Іваниця, Володимир Олексійович
Ivanytsia, Volodymyr O.
Гудзенко, Тетяна Василівна
Gudzenko, Tetiana V.
Страшнова, Ірина Валентинівна
Strashnova, Iryna V.
Васильєва, Наталія Юріївна
Vasylieva, Natalia Yu.
Штеніков, Микола Дмитрович
Коротаєва, Надія Володимирівна
Лісютін, Г. В.
Горшкова, Олена Георгіївна
Horshkova, Olena H.
Волювач, Ольга В'ячеславівна
Voliuvach, Olha V.
Потапенко, Катерина Сергіївна
Іваниця, Тетяна Володимирівна
Філіпова, Тетяна Олегівна
Filipova, Tetiana O.
Чабан, Микола Миколайович
Citation: Мікробіологічні дослідження Чорного моря : монографія / В.О. Іваниця, Т.В.Гудзенко, І.В. Страшнова, Н.Ю. Васильєва, М.Д.Штеніков, Н.В. Коротаєва [та ін.] ; ред. В.О. Іваниця;Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2021. – 282 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: мікробіологічні дослідження
Чорне море
Abstract: В монографії узагальнено результати багаторічних мікробіологічних досліджень Чорного моря, які були здійснені науковцями Одеського національного університету імені І.І.Мечникова. З використанням класичних методів і метагеномного аналізу визначено таксономічний склад мікробіомів прибережних вод Одеської затоки, акваторії острова Зміїний та причорноморських лиманів і охарактеризовано біологічну різноманітність прокаріот основних відділів доменів Bacteria та Archаea. Наведено характеристику представників окремих таксономічних і фізіологічних груп мікроорганізмів чорноморської мікробіоти. Значну увагу приділено актинобактеріям, ізольованим з води Одеської затоки та факультативно-анаеробним споротвірним бактеріям, виявленим вперше в глибоководних осадах Чорного моря, характеристиці геномів, екзометаболомів та їх біотехнологічному потенціалу.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32126
ISBN: 978-617-689-454-4
Other Identifiers: УДК 57.083.1:574.63:504.5
Appears in Collections:Монографії БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Монографія_2021.pdf8.57 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.