Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32091
Title: Особливості методики аудиту запасів
Authors: Паршина, Юлія Олександрівна
Citation: Розвиток конкурентоспроможності економіки в умовах міжнародної інтеграції: макро-, мезо- та мікро- рівні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 25 трав. 2021 р.). – Одеса : ОНУ, 2021.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
metadata.dc.contributor.advisor: Гузь, Дар'я Олександрівна
Гузь, Дарья Александровна
Huz, Daria O.
Keywords: аудит запасів
облік запасів
стратегії аудиту
фінансова звітність
Abstract: Значну частину активів компаній різних форм власності складають запаси, що зумовлює залежність показників фінансового стану підприємств, на основі яких приймаються управлінські рішення, від достовірності оцінки та відображення їх в обліку. Від того, наскільки правильно обрано методику аудиту запасів, залежатиме правильність управлінських рішень, прийнятих на базі аудиторських звітів
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32091
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119-122.pdf110.23 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.