Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32036
Title: Історія психології
Authors: Піщевська, Елеонора Володимирівна
Суслова, Валерія Олександрівна
Уханова, Анастасія Ігорівна
Пищевская, Элеонора Владимировна
Уханова, Анастасия Игоревна
Pishchevska, Eleonora V.
Ukhanova, Anastasiya I.
Citation: Історія психології : методичні рекомендаціі до спеціального курсу для студентів спеціальності 053 «Психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. - Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2021. – 36 с.
Issue Date: 2021
Keywords: психологія
розвиток
філософський етап
донауковий етап
асоціативна психологія
психологічна школа
гештальтпсихологія
біхевіоризм
Abstract: Удосконалення навчально-виховного процесу за допомогою використання психологічних знань у формуванні особистості людини, її розвитку та підготовки до творчої праці є одним з найважливіших завдань сучасної психологічної науки. Основною метою психологічної теорії є її втілення у практичну діяльність майбутніх спеціалістів-психологів. До методичних рекомендації з курсу «Історія психології» нами було віднесено актуальні напрямки та проблемні питання навчальної дисципліни. Всі теми розглянуті нами у методичних рекомендаціях мають навчальну та практичну цінність. Вони покликані допомогти студентам в засвоєнні основних психологічних теорій та підкреслення важливості вивчення історичних коренів наукових знань для адекватного осмислення системи ідей та категорій, що утворюють сучасний план психологічної науки, а також для отримання студентами знань про історію зародження та розвитку різноманітних теоретичних та емпіричних підходів, теорій, напрямів психології як самостійної науки.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32036
Other Identifiers: УДК 159.9.01
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
history_psychology.pdf318.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.