Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32035
Назва: Креативне мислення менеджерів
Інші назви: Креативное мышление менеджеров
Creative thinking of managers
Автори: Чернявська, Тетяна Павлівна
Чернявская, Татьяна Павловна
Chernyavska, Tetyana P.
Бібліографічний опис: Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління = Market economy: modern management theory and practice
Дата публікації: 2021
Видавництво: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: креативність
креативне мислення
креативний потенціал
особистість
бізнес-діяльність
креативность
креативное мышление
креативный потенциал
личность
бизнес-деятельность
creativity
creative thinking
creative potential
personality
business activities
Серія/номер: ;Т. 20, вип. 1(47).
Короткий огляд (реферат): У статті досліджено креативне мислення менеджерів та креативний потенціал особистості. Визначено, що серед способів активації внутрішніх резервів людини, найбільш дієвим представляється розкриття, розвиток і затвердження природної креативності життєутворюючої спрямованості як генетичній даності, яка закладена в організмі і знаходиться в ньому спочатку. Виявлено, що креативність особистості в бізнес-діяльності є однією з головних умов успіху в створенні інноваційних продуктів та послуг. Встановлено, що креативне мислення менеджерів можна розвивати, наприклад, за допомогою психологічного тренінгу інноваційного мислення, гнучкого мислення і спілкування, асертивної поведінки. Наведено основні шляхи розвитку креативного мислення менеджерів, а саме цілеспрямоване моделювання бізнес-ситуацій, при яких учасники тренінгу постійно стикаються з необхідністю застосовувати наявні знання, уміння та навички.
В статье исследуется творческое мышление менеджеров и творческий потенциал человека. Установлено, что среди способов активации внутренних резервов человека наиболее эффективным является раскрытие, развитие и утверждение естественного творчества формируя жизнь ориентации как генетической данности, которая заложена в организме и изначально в нем. Выяснилось, что творчество человека в предпринимательской деятельности является одним из основных условий успеха в создании инновационных продуктов и услуг. Установлено, что творческое мышление руководителей может развиваться, например, путем психологической подготовки инновационного мышления, гибкого мышления и общения, асертивного поведения. Даны основные пути развития творческого мышления руководителей, а именно целенаправленное моделирование бизнес-ситуаций, в которых участники тренинга постоянно сталкиваются с необходимостью применения существующих знаний, навыков и способностей.
The article explores the creative thinking of managers and the creativity of the person. It has been established that among the ways of activating the internal reserves of a person the most effective is the disclosure, development and approval of natural creativity forming the life of orientation as a genetic given, which is embedded in the body and initially in it. It has been established that creative thinking of managers can develop, for example, by psychological training of innovative thinking, flexible thinking and communication, asertive behavior. The main ways of developing the creative thinking of managers are given, namely, purposeful modeling of business situations, in which participants of training are constantly faced with the need to apply existing knowledge, skills and abilities, with conditions requiring them to show imagination, improvisation, intuition, flexibility of thinking and communication, self-confidence, perseverance and perseverance, focus on efficiency and quality and the like.
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32035
Інші ідентифікатори: УДК 658.336
DOI: 10.18524/2413-9998.2021.1(47).227013.
Розташовується у зібраннях:Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління

Файли цього матеріалу:
Файл Опис РозмірФормат 
146-157.pdf297.17 kBAdobe PDFЕскіз
Переглянути/Відкрити


Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.