Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32028
Title: Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності» для студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Authors: Масіна, Людмила Олександрівна
Масина, Людмила Александровна
Masina, Liudmyla O.
Citation: Масіна Л. О. Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності» для студентів спеціальності 071 «Облік та оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти / Л. О. Масіна. – Одеса : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 220 с.
Issue Date: 2021
Keywords: Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності
бухгалтерський облік
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності» є формування системи теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку в різних галузях народного господарства. Вивчення теорії та практики організації та методології бухгалтерського обліку на підприємствах провідних галузей економіки. Основними завданнями вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності» є: поглиблення теоретичної та практичної підготовки студентів з питань організації бухгалтерського обліку в сільському господарстві, будівництві та на автотранспортних підприємствах, торгівлі, громадському харчуванні, туристичних компаніях та ІТ‑компаніях.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/32028
Other Identifiers: УДК 657:334.7(075)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_Масіна Л.О._МВ_Бухоблік за ВЕД_2021.pdf753.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.