Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3201
Title: ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ЗАВАД В АТМОСФЕРНОМУ КАНАЛІ НА СТРУКТУРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СИГНАЛУ
Authors: Будіянська, Л. М.
Лепіх, Ярослав Ілліч
Іванченко, Іраїда Олександрівна
Сантоній, В. І.
Лепих, Ярослав Ильич
Lepikh, Yaroslav I.
Citation: "Дисперсные системы" XXV междн.науч.конф.Материалы конференции
Issue Date: 2012
Series/Report no.: ;С.37-38
Abstract: Для дистанційного збору й обробки інформації про об'єкти зондування та вирішення проблеми дистанційного контролю просторової зони необхідна розробка оптико-електронних сенсорів (ОЕС). Оскільки в більшості випадків ОЕС функціонує в умовах нестаціонарних оптичних завад у газоподібних або дисперсних середовищах, що характеризуються коефіцієнтом розсіяння уперед і назад, коефіцієнтом заломлення, то саме ці параметри впливають на зміну структури інформації при передачі її від джерела до приймача. Авторами були проведені дослідження структури оптичних сигналів, що пройшли через випадково-неоднорідні середовища і відбиваються від різноманітних поверхонь, та визначені закономірності модуляції відбитого випромінювання в залежності від параметрів зондуючого сигналу. Основна задача ОЕС, які функціонують в умовах впливу дестабілізуючих зовнішніх чинників, - визначення точних координат об'єкта відносно поверхні відбивача. Для розв'язання цієї задачі необхідно розглянути широкий спектр факторів, що створюють завади при ідентифікації реальних відбивачів. Основою аналізу є представлення ОЕС як оптико-електронної вимірювальної системи, що переміщується у випадково неоднорідному середовищі атмосферного каналу в умовах аерозольних і електромагнітних завад
Description: "Дисперсные системы",XXV междн.науч.конф. Материалы,17-21 сентября 2012 г.-Одесса,2012
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/3201
Appears in Collections:Статті та доповіді ФМФІТ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
37-38+.pdf115.32 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.