Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31984
Title: Біогеографія
Authors: Підгорна, Світлана Яківна
Делі, Ольга Федорівна
Трач, В'ячеслав Анатолійович
Черничко, Катерина Йосипівна
Deli, Olha F.
Дели, Ольга Федоровна
Chernichko, Kateryna I.
Черничко, Екатерина Иосифовна
Trach, Viacheslav A.
Трач, Вячеслав Анатольевич
Citation: Біогеографія: метод. вказ. до практичних занять та самостійної роботи (для студентів біологічного факультету денної та заочної форм навчання) / С. Я. Підгорна, О. Ф. Делі, В. А. Трач, К. Й. Черничко ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, біологічний ф-т. – Одеса, 2021. – 24 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: біогеографія
антропогенне навантаження на природне середовище
раціональне природокористування
охорона ресурсів біосфери
Abstract: У методичних рекомендаціях наводиться план семінарських занять, теми та рекомендації до виконання самостійної роботи, словник основних термінів та перелік контрольних питань. Розраховано для здобувачів другого (магістерського) рівня навчання (денна та заочна форма) спеціальності 091 «Біологія», 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 162 Біотехнології та біоінженерія, при вивченні дисципліни «Біогеографія».
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31984
Other Identifiers: УДК 574.9 (075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Біогеографія методичка.pdf365.08 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.