Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31968
Title: Проблеми цивільного права
Authors: Святошнюк, Арина Леонідівна
Валах, Вiкторiя Володимирiвна
Клейменова, Світлана Миколаївна
Святошнюк, Арина Леонидовна
Валах, Виктория Владимировна
Клейменова, Светлана Николаевна
Svyatoshnyuk, Aryna L.
Valakh, Viktoriia V.
Kleimenova, Svitlana M.
Citation: Проблеми цивільного права : програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни : другий (магістерський) рівень вищої освіти, спеціальність 081 «Право» / А. Л. Святошнюк, В. В. Валах, С. М. Клейменова ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2021. – 41 с.
Issue Date: 2021
Keywords: цивільне право
приватне право
національне право
Abstract: Процеси формування глобальної системи торгівлі, фінансів і виробництва обумовлюють сьогодні динамічний ріст, інтенсифікацію та багатоманітність правових зв’язків суб’єктів економічних відносин. Цей фактор власне і визначає місце і роль дисципліни «Проблеми ». В сучасних умовах будь-який практикуючий юрист не може обійтися без ґрунтовних знань вказаного предмету. Разом з тим, знання основних проблем цивільного права, визначає кваліфікацію юриста як фахівця в галузі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31968
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Пробл. цив. права. Святошнюк.pdf519.91 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.