Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31900
Title: Медіація в цивільному процесі: перспективи запровадження в Україні
Authors: Шадюк, В. В.
Citation: Становлення громадянського суспільства: нормативно-правове підгрунтя : матеріали наук.-практ. конф.( Київ, 22-23 жовт.2021 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2021.
Issue Date: 2021
metadata.dc.contributor.advisor: Святошнюк, Арина Леонідівна
Svyatoshnyuk, Aryna L.
Святошнюк, Арина Леонидовна
Keywords: медіація
Україна
цивільний процес
Abstract: Прийнято вважати, що звернення до суду по господарським, цивільним чи іншим спорам є традиційною формою захисту порушених прав та інтересів. Судова форма захисту, в основу якої покладено змагальний процес, була і залишається провідною. Однак, у практиці багатьох країн закріпились інші механізми вирішення спору, тобто третейський суд, арбітрування, переговори та медіація. Перевагою впровадження таких механізмів є, перш за все, надання особі можливості обирати на власний розсуд спосіб ліквідації спору та зменшення навантаження на національні суди.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31900
Appears in Collections:Статті та доповіді ЕПФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
51-55.pdf206.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.