Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31815
Title: ГІС-технології у географії та природокористуванні
Authors: П'яткова, Алла Вікторівна
Пяткова, Алла Викторовна
Piatkova, Alla V.
Citation: ГІС-технології у географії та природокористуванні : методичні вказівки для виконання практичних робіт з дисципліни для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 106 Географія / А. В. П’яткова. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – 52 с.
Issue Date: 2021
Keywords: геоінформаційні технології та системи (ГІС)
ГІС-технології у географії
ГІС-технології у природокористуванні
моделювання природних процесів
ГІС-додатки
Abstract: Використання геоінформаційних технологій та систем (ГІС) поточного часу стає кожного дня все більше повсякденною необхідністю та навіть звичкою, ніж вузькоспрямованою навичкою спеціалістів з географії, геології, картографії, землеустрою тощо. Використання додатків, таких як Googlemaps, YandexMaps, GoogleEarth, 2GIS, або JPS-навігаторів, вже стало побутовою необхідністю, яка викликає все менше труднощів у використанні у різних сферах життя різними за підготовкою користувачами. Прокладання маршрутів, пошук місцеположення об’єктів, оцінка відстаней та витраченого часу або пального на поїздку, відстеження посилок, виклик таксі, відстеження місцезнаходження дитини або літньої людини тощо є тривіальними задачами, які виконує будь-який користувач сучасних мобільних додатків. Тим не менше створення точних та наочних електронних карт та/або програмних додатків, які містять ці карти, лишається проблемою вузького спеціаліста, який поєднує знання з географії та інформаційних технологій одночасно. Причому, як показує досвід, знання географічних особливостей території (напрямки за сторонами горизонту, рельєф, рослинний покрив, напрямки течії та інші характеристики) є переважаючими, адже технічне виконання (цифрування або digitizing) у чистому вигляді може призвести до викривленого уявлення про місцевість. Тому підготовка географів із знаннями специфіки цифрового обробітку просторових даних є важливою сьогоденною задачею географічної освіти.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31815
Other Identifiers: УДК 911.9+519.876.5
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ГГФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
П'яткова ГІС.pdf5.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.