Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31798
Title: Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі
Authors: Чернявська, Тетяна Павлівна
Чернявская, Татьяна Павловна
Chernyavska, Tetyana P.
Citation: Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі : метод. рекомендації до курсу для здобувачів 3-го освітньо- кваліфікаційного рівня (доктор філософії) спец. 053 «Психологія» / Т. П. Чернявська – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 39 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: особистісний потенціал
бізнес
психологічні особливості розвитку
Abstract: Ціль методичних рекомендацій – надати методичну допомогу майбутнім докторам філософії в організації навчально-дослідницької діяльності та забезпечити єдині критерії завдань з курсу «Розвиток особистісного потенціалу в бізнесі». Методичні рекомендації призначені для здобувачів освітньо- кваліфікаційного рівня «третій (доктор філософії)» за спеціальністю 053 «Психологія» на факультеті психології та соціальної роботи ОНУ імені І. І. Мечникова і можуть бути використані здобувачами при підготовці до відповідей на практичних заняттях, оформленні робіт при самостійному виконанні завдань, при підготовці до модулю та заліку.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31798
Other Identifiers: УДК 159. 923.2:330.33.01
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФПСР

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Чернявська Т.П. Розвиток особистісного+.pdf673.39 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.