Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31787
Title: Аптечна технологія ліків. Рідкі лікарські форми
Authors: Кобернік, Альона Олександрівна
Еберле, Лідія Вікторівна
Коберник, Алёна Александровна
Kobernik, Alona O.
Citation: Аптечна технологія ліків. Рідкі лікарські форми : метод. вказівки / Кобернік А. О., Еберле Л. В. – Одеса : Одес. нац. ун-т імені І. І. Мечникова, 2021.– 57 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: аптечна технологія ліків
рідкі лікарські форми
технологія ліків
аптека
Abstract: В методичних вказівках представлено структурований матеріал з одного із розділів дисципліни «Аптечна технологія ліків», а саме – Технологічні особливості виготовлення рідких лікарських форм. Видання призначено для виконання лабораторних робіт для набуття практичних навичок для роботи в аптеці, включає мету, завдання, практичні та розрахункові завдання з технології ліків. Призначені для виконання лабораторних робіт студентами денної та заочної форми навчання спеціальностей 226 «Фармація. Промислова фармація» та 102 «Хімія», спеціалізації «Фармацевтична хімія»
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31787
Other Identifiers: УДК 615.014.2: 378.016 (072)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці ФХФItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.