Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31785
Title: Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 091 «Біологія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія»
Authors: Гладкій, Тетяна Володимирівна
Гудзенко, Тетяна Василівна
Ружицька, Ольга Миколаївна
Ткаченко, Майя Вікторівна
Гладкий, Татьяна Владимировна
Гудзенко, Татьяна Васильевна
Ружицкая, Ольга Николаевна
Ткаченко, Майя Викторовна
Gladkii, Tetiana V.
Gudzenko, Tetiana V.
Ruzhytska, Olha M.
Tkachenko, Maiia V.
Citation: Методичні вказівки з проведення педагогічної (асистентської) практики для здобувачів освітньо-наукового рівня (доктор філософії) спеціальності 091 «Біологія» і 162 «Біотехнології та біоінженерія» / Т. В. Гладкій, Т. В. Гудзенко, О. М. Ружицька, М. В. Ткаченко. – Одеса : Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 38 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: педагогічна практика
асистентська практика
науково-педагогічний працівник
біологічна освіта
методики
навчання
Abstract: Метою педагогічної асистентської практики аспірантів є формування системи компетентностей майбутніх науково-педагогічних працівників, здатних здійснювати аналітичне осмислення стану та перспектив розвитку сфери біологічної освіти, створювати та впроваджувати новий зміст освіти та новітні методики (технології) навчання. Завдання практики: - закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих під час навчання в аспірантурі; - набуття досвіду проведення всіх форм організації освітнього процесу і видів навчальних занять у закладах вищої освіти; - поглиблення та застосування фахових знань у розв’язанні конкретних педа гогічних завдань практики; - інтеграція науково-дослідної та педагогічної діяльності практикантів; - розвиток професійно-педагогічних здібностей на основі досвіду практики. Педагогічна (асистентська) практика включає наступні напрями роботи: навчальну, методичну, науково-педагогічну, організаційну, самоосвітню. У процесі виконання функцій викладача вищої школи аспіранти набувають досвіду приймати самостійні рішення під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, творчо застосовувати набуті знання у практичній діяльності.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31785
Other Identifiers: УДК 378(075.8)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
as_praktik.pdf1.12 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.