Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31783
Title: Фізіологія людини Частина 2. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань Змістові модулі 4-5. Кров. Кровообіг
Authors: Гладкій, Тетяна Володимирівна
Майкова, Ганна Вікторівна
Кириленко, Наталія Анатоліївна
Еберле, Лідія Вікторівна
Макаренко, Ольга Анатоліївна
Гладкий, Татьяна Владимировна
Майкова, Анна Викторовна
Кириленко, Наталия Анатольевна
Макаренко, Ольга Анатольевна
Gladkii, Tetiana V.
Maikova, Ganna V.
Kyrylenko, Natalia A.
Makarenko, Olha A.
Citation: Фізіологія людини. Ч. 2. Лабораторні роботи та завдання для перевірки знань. Змістові модулі 4-5 : метод. рекомендації для студентів вищих навчальних закладів до лабораторних занять. – Одеса: Одес нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 94 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: система крові
захисні функції крові
система кровообігу
основи гемодинаміки
цикл серця
фізіологічний експеримент
Abstract: Методичні рекомендації розроблені відповідно до вимог навчальної програми з дисципліни «Фізіологія людини», «Нормальна фізіологія» для здобувачів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 091 «Біологія» і другого рівня вищої освіти за спеціальністю 226 «Фармація. Промислова фармація». Мета методичних рекомендацій – допомогти студентам засвоїти теоретичні розділи курсу зі змістових модулів: Фізіологія крові. Фізіологія серця і кровообігу. Методичні рекомендації містять опис та методику проведення лабораторних робіт, перелік питань для підготовки і обговорення на заняттях, завдання для самостійного опрацювання окремих питань, перелік допоміжної літератури. Послідовність лабораторних занять відповідає навчальній програмі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31783
Other Identifiers: УДК 612.01
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
fiziologia_2.pdf2.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.