Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31781
Title: Науково-дослідна робота школярів з біології
Authors: Попова, Олена Миколаївна
Попова, Елена Николаевна
Popova, Olena M.
Citation: Науково-дослідна робота школярів з біології : метод. вказівки для студ., що навчаються за спеціальністю – 014 «Середня освіта» (предметна спеціалізація – 014.05 «Середня освіта (Біологія та здоров'я людини»). – Одеса : Одеський національний ун-т ім. І. І. Мечникова, 2021. – 68 с.
Issue Date: 2021
Publisher: Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Keywords: освітній процес
нелінійне біологічне мислення
спостережливість
дослідницькі навички
науково-дослідна діяльність
средня школа
природознавство
Abstract: Сьогодні зміни у вищій освіті супроводжуються інтенсифікацією самого освітнього процесу. А кінцевим результатом навчання студентів є не тільки знання, а й ключові компетентності. Такими компетентностями для вчителя біології є нелінійне біологічне мислення, спостережливість, дослідницькі навички. Тільки за умови володіння ними сучасний учитель біології зможе виконувати найбільш затребувану на сьогоднішній день «місію»: бути «інтерпретатором» і «популяризатором» природи (Гижицкая, 2007). На сучасному етапі розвитку середньої освіти в Україні науково-дослідна робота школярів також набуває особливо важливого значення. Якщо раніше науково-дослідна діяльність у средній школі була підготовкою частини учнів до вступу у вищий навчальний заклад, потім – до аспірантури з метою подальшого працевлаштування у науково-дослідній установі, то у найближчій перспективі наукові дослідження мають стати дієвим засобом вирішення проблем освіти загалом і стосуються всіх учнів без виключення. Відповідно Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти, метою освітньої галузі “Природознавство” є формування в учнів природничо-наукової компетентності як базової та відповідних предметних компетентностей як обов’язкової складової загальної культури особистості і розвитку її творчого потенціалу, а методи наукового пізнання є однією з загальних змістовних ліній цієї освітньої галузі.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31781
Other Identifiers: УДК 577;57.081
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Popova_Biology.pdf1.37 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.