Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31674
Title: Історія садово-паркового будівництва та ландшафтної архітектури: методичні вказівки для студентів 1-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство»
Authors: Кадуріна, Антоніна Олегівна
Кадурина, Антонина Олеговна
Kadurina, Antonina O.
Citation: Кадуріна А. О. Історія садово-паркового будівництва та ландшафтної архітектури : методичні вказівки для студентів 1-го курсу спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». – Одеса: Видавець С.Л. Назарчук, 2021. – 28 с.
Issue Date: 2021
Keywords: садово-паркове будівництво
ландшафтна архітектура
художня основа
проектування
аналіз
історичні сади
історична епоха
Abstract: Методичні вказівки виконані відповідно до діючої програми по дис- ципліні «Історія садово-паркового будівництва та ландшафтної архітек- тури» для спеціальності 206 «Садово-паркове господарство». Основою пос- лужили роботи провідних теоретиків і практиків у галузі історії садово- паркового мистецтва: С. С. Ожегова, О. Б. Сокольської, Д. С. Ліхачова, В. В. Дормідонтової, А. Д. Жирнова, Л. Ф. Фурсової та ін. Методичні вказівки призначені для навчання студентів вмінню читати планувальну структуру, архітектурно-художнє оформлення та символіку садів і парків у різних стилях садово-паркового мистецтва, починаючи з давнини і до наших днів. Предме- том вивчення дисципліни є загальні закономірності історико-архітектурних та художніх основ проектування садово-паркових об’єктів в різні історичні періоди. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти: - розробляти проекти аналізу історичних садів; - створювати колаж по кожному з типів садів різних історичних періодів; - проводити паралелі та робити порівняльний аналіз між стилями садів різних епох; Студенти повинні знати: - закономірності впливу різних факторів на створення садів в різні історичні епохи; - характерні риси стилів і напрямків в садово-парковому мистецтві; - як пов’язати стилі садів з філософією епохи; - як клімат впливає на особливості створення садів в різних країнах.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/31674
Other Identifiers: УДК 712:94(076)
Appears in Collections:Підручники, навчальні посібники та інші науково- та навчально-методичні праці БФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SPG_1k_2021.pdf3.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.