Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/316
Title: МЕТОДИ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ АНАЛІЗУ ДИНАМІЧНИХ ЯВИЩ У МОДЕЛЯХ БIОСИСТЕМ
Other Titles: МЕТОДЫ ДЕКОМПОЗИЦИИ ДЛЯ АНАЛИЗА ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ В МОДЕЛЯХ БИОСИСТЕМ
DECOMPOSITIONAL APPROACH TO DYNAMICAL PROCESSES IN THE MODELS OF BIOLOGICAL SYSTEMS
Authors: Колесніков, А. В.
Карпов, Леонiд Михайлович
Колесников, А. В.
Карпов, Леонид Михайлович
Kolesnikov, A. V.
Karpov, Leonid Mykhailovych
Citation: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Odesa National University Herald
Issue Date: 2005
Publisher: Астропринт
Keywords: моделювання
бiосистеми
декомпозиція
флуктуації
керування
моделирование
биосистемы
декомпозиция
флуктуации
управление
modelling
biosystems
biosystems
decomposition
fluctuation
control
Series/Report no.: Біологія;Том 10, Вип. 5, С. 179-188.
Abstract: Розглядається характер динамічних процесів у моделях бiосистем на підставі подiл(декомпозиції) їх на дві складові,одна з яких описує динамічну змiннiсть властивостей бiосистем,а друга процес входження в сталий режим.Показано,що це можливо здійснити такими засобами: виділити потенційну й узагальнено консервативну складову для детермінованого й стохастичного варіанту при малих флуктуаціях,застосувати розбивку на циркуляцiйну й потенційну складову.Для двох варіантів вдалося вказати можливість послідовної декомпозиції.Обговорюється значення цього підходу для моделювання бiосистем.Розглядається гіпотеза роздільного керування,відповідно до якої істотною виявляється структура процесів в цілiй бiосистемi відповідно до розглянутих правил декомпозиції. Обговорюється можливість застосування цієї гіпотези до моделювання систем вторинних посередників.
Рассматривается возможность представления динамических процессов в моделях биосистем на основании разбиения (декомпозиции) их на две составляющие,одна из которых описывает динамическую изменчивость свойств биосистем,а вторая процесс вхождения в установившийся режим.
The possibility of representation of dynamical processes in the models of biological systems is regarded as an amount of two components.The first component describes the dynamical variability of the properties of biosystems,the second the approach to the stationary regime.
Description: Вiсник Одеського нацiонального унiверситету = Вестник Одесского национального университета/ ОНУ імені І. І. Мечникова. - Одеса : Астропринт, 2005. - Том 10, Вип. 5: Сер. "Біологія". – укр. і рос.
URI: http://dspace.onu.edu.ua:8080/handle/123456789/316
Appears in Collections:Вісник Одеського національного університету. Біологія

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vest_Biol_5_05_179-188.pdf169.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.